नवीन भाडोत्री भाग दुसरा

भाग २

मी प्राची जाधव. उच्च शिक्षित महिला. माझे वय ३५ वर्ष आहे. मी नवी मुबई च्या आरोग्य विभागात नर्स म्हणून कार्य राहत आहे माझे मिस्टर बेस्ट च्या दादर विभागात कार्यरत आहेत. मला १ मुलगा आणि एक मुलगी आहे. आम्ही वाशी इरा मध्ये सिडको च्या JN १ मध्ये राहत होतो पण ती रिडेव्हलोपमेंट ला गेली होती.. त्या मुळे आता मी, आम्ही भाड्याच्या घरात राहतो आहे. अचानक एके दिवशी आमच्या घर मालकाने घर खाली करण्यास सांगितले होते ते घर त्याच्या जावयाला राहायला द्याचे होते. आम्ही वाद केला कि मुदत संपण्या आधी तुम्ही घर खलु करू शकत नाही.. पण काही फायदा झाला नाही. आमच्या घर चा ताब्बा मिळण्यास ३ महिने होते आता मार्च महिना लागला होता. ३ महिन्यासाठी आम्हाला कोणी घर देण्यास तय्यार नव्हते.. आम्ही वैतागलो होतो.. एके दिवशी एक उंच गोरा मजबूत तरुण हॉस्पिटल मध्ये आला होता त्याला त्याची बॉडी आणि रक्त चेक करून रिपोर्ट आहे होते पोलीस विभागात जमा करायला.. मी त्यांना बसवले त्याना मशीन मध्ये टाकले आणि नंतर त्याचे रक्त तपासणी साठी काढले.. मी त्याचे नाव विचारले त्यांनी नाव सांगितले अविनाश तो पोलीस विभागात कार्यरत होता.. बोला मध्ये खूप चामिन्ग होता.. अविनाश बोलला बाग ना वाहिनी आता आम्ही गुन्हे गार पकडायचे कि शरीर आणि रक्त चेक करत बसायचे.. मी बोलले कि शरीर तर तुमचे फिट आहे एकदम… काय काय करणार शासन तुमच्या साठी काळजी करत आहे.. अविनाश बोलला काळजी सरी ते कामाचे ततास आणि बदली कमी केली असती.. मी बोलली ते तर आहे… तो बोलला मॅडम एक काम होते मी बोलली काय काम पोलीस चे आमच्या कडे काळ मी रात्री झोपताना ड्रिंक केली होती ती या रिपोर्ट माधे नका येऊन देऊ.. असे कसे पॉसिबल आहे.. तो बोलला मॅडम तुम्ही केले तर सर्व जमेल.. मी बोलली ठीक आहे पहाते तो बोलला रिपोर्ट घ्याल कधी येऊ.. मी बोलली उद्या घेऊन जा.. मी रिपोर्ट मध्ये फेरफार करून टाकला दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट घ्याल आला.. सर्व नॉर्मल आहे तुमच्या प्रमाणे.. तो हसला आणि महल थँक यु मॅडम काही काम असेल तर नक्की सांगा याच वाशी बिट ला आहे.. मी बोलली मला ४ महिने साठी घर मिळेल का.. तो बोलला कोणाला हवे आहे मी बोलला आम्हला हवे आमच्या घरचा ताब्बा ३ महिन्या मध्ये भेटणार आहे.. त्याने त्याच्या घर मालक ला फोन केला.. आणि सांगितले मला आवाज नव्हता येत तो दूर जाऊन बोलत होता.. आणि फोन कट केला… तो बोलला कि मॅडम तुमचे काम झाले आणि एक प्रॉब्लेम आहे ४ महिनायचे भाडे ऍडव्हान्स मध्ये द्यावे लागेल डिपोषित ची गरज नाही. मी बोलली थँक यौ खूप मोठे काम केले माझे तुम्ही.. त्यात काय मॅडम तुम्ही पण मला मदत केली ना.. मग आम्ही कधी शिफ्ट करू शकतो.. तो बोलला आज च या उद्या रूम तर खाली आहे.. मी मिस्टर ना फोन करून नन्यूज सांगितली ते बोलले रात्री च करू त्याणी पॅकर आणि मूव्हर ला बोलावले मी पण घरी लवकर गेली ४ तास मध्ये घर शिफ्ट केले. नवीन घर मस्त होते २ मजली होते. खाली अविनाश राहत होता. यामध्ये एक फॅमिली होती पण ती गावी गेली होती. आणि वरती आम्ही आमची खिडकी खूप मोठी होती समोर चंडे असल्या मुले मस्त हवा सुटायची आणि बाहेरून काही दिसायचे नाही आम्ही अविनाश ला आज जेवण्या साठी खास बोलवले होते त्यांनी संगीतले वाहिनी जेवण खूप मस्त आहे.. एकदा माझ्या हाथाची चव तुम्हला चाखवतो.. मी लाजले आणि बोलले अय्या तुम्ही पण जेवण बनवता तो बोलला हो.. त्यात काय.. मी माझ्या मिस्टर कडे बघून बोलले शिका काही यांच्या कडून तुमच्या पासून लहान आहे तरी जेवण बनवतो.. तो बोलला काय करणार वाहिनी बायको माहेरी गेली आहे डिलिव्हरी साठी आजून ७ महिने येणार नाही वाटते म्हुणुन आधीच शिकून घेतले होते.. लककी आहे तुमची बायको मी बोलली.. जेवण झाले तो निघून गेला होता.. आम्ही रात्री पती ना आज लादत मिट्टी मारून झोपले होते हळू हळू त्यांना कुवाळू लागले होते. पण ते बोलले थकले आहेत मुड नाही आहे आज.. मी आज च भूखेले राहिले होते लास्ट आमच्या मध्ये सेक्स १ महिन्या पूर्वी झाला होता.. मी पण समजू शकते कि या प्रवासा मुले ते खूप थकून जातात ३ तास त्यांचे [प्रवासात निघतात.. मी पण झोपी गेली… सकाळी उठले मंद धंदा वारा सुटला होता.. खाली पहिले तर अविनाश कसरत करत होता त्याची अगदी बॉडी अगदी सूर्य सारखी चमकत होती.. खूप आकर्षित होती त्याची बॉडी कसलेल्या पेहलवान सारखी होती त्याचे बाजू कणखर होते मांड्या हि मजबूत होता.. मला त्याच्या बॉडी चे आकर्षण वाटत होते.. अचानक माझे मिस्टर जागी झाले मी भानावर आले.. मी सकाळ च्या कामासाठी तय्यारी करू लागले.. माझी शिफ्ट ९ ची होती १५ मिनिट मध्ये मी पोह्चयची या नवीन घर पासून.. ६ पर्यन्त घरी यायची. हळू हळू माझ्या मिस्टर नि मला खाम सोधायला संगितले होते कारण तिथे कायमस्वरूपी नोकरी नव्हती म्हणून असे पण माझे मिस्टर बेस्ट मध्ये चांगल्या हुद्यावर होते.. एक सकाळी मी अविनाश ला खाली लवकर भेटले आणि आम्ही बोलू लागलो जॉगिंग करू लागलो त्याचा जॉगिंग चा स्टॅमिना स्ट्रॉंग होता माझे २ राऊंड कारे पर्यन्त त्याचे ४ राऊंड व्हायचे तरी पण थकत नव्हता आम्ही घरी गेलो. मी माझ्य मुलं तय्यार करून पेपर ला साडू न हॉस्पिटल ला गेली.. मुलाची परीक्षा आज संपली होती आमचे दीर आज मुलांना गावी घेऊन जाणार होते.. आज रात्री माझे दीर आले मुलाना गावी घेऊन गेले.. नेहमी सारखे आम्ही जॉगिंग ला गेली.. अचानक मी अविनाश ;या सांगितले कि माझे मिस्टर बोलत आहेत की, जॉब सोड. अविनाश बोलला जॉब पकायम स्वपरुप नसेल तर शोधून द्या आणि स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरु करा.. असे पण मुलाची जबाबदारी आणि अभ्यास या पुढे टफ आहे.. मी बोलली कोणता वव्यवसाय करू तो बोलला वडे विका.. मी रागवले तर तो बोलला तुम्ही आता ज्या डिपार्टमेंट ला आहेत तोच व्यवसाय सुरु करा.. मी बोलले डिग्नोस्टिक चा का ? तो बोलला हो.. तुम्हाला या व्यवसाय मधले सर्व माहित आहे चांगला फायदा घेऊ शकता.. मी बोलली भांडवल चे काय करायचे तो बोलला वाहिनी मी तुम्हला मुद्रा लोन कडून देतो मग झाले ना.. मी हसून हो तुम्ही असाल तर काळजी नाही बोललो मग माही निघालो मी बोलली कोणता वव्यवसाय करू तो बोलला वडे विका.. मी रागवले तर तो बोलला तुम्ही आता ज्या डिपार्टमेंट ला आहेत तोच व्यवसाय सुरु करा.. मी बोलले डिग्नोस्टिक चा का ? तो बोलला हो.. तुम्हाला या व्यवसाय मधले सर्व माहित आहे चांगला फायदा घेऊ शकता.. मी बोलली भांडवल चे काय करायचे तो बोलला वाहिनी मी तुम्हला मुद्रा लोन कडून देतो मग झाले ना.. मी हसून हो तुम्ही असाल तर काळजी नाही बोलले मग आम्ही निघालो. मी हि कल्पना माझ्या मिस्टर ना सांगितली त्यांना ती आवडली त्यांनी सांगितले या मुले दोनी गोष्टी होती मुलावर लक्षय हि राहील आणि तुझा स्वतःचा व्यवसाय हि सेट होईल. मी मशीन च्या खरीदी साठी लोन ची फाईल तय्यार केली होती. ती फाईल अविनाश ने सांगितलेल्या बँकेत जमा केली ७ दिवसात माझे मुद्रा लोन मंजूर झाले आहे चेक भेटला आम्ही दुकान बगायला चालू केले होते.. एक ऑफिस पसंद आले होते.. त्याचे भाडे ठरवून २ वर्षाचा करार केला.. आणि मशीन बसवू लागले अविनाश या मध्ये गावी गेला होता.. मी त्याला सांगितले रविवार पूजा आहे आठवणी ने या.. तो युनिफॉर्म मध्ये आला होता त्याच्या मित्र ना घेऊन त्याने पाहिले आणि म्हणाला वाहिनी तुम्ही करून दाखवले.. मी बोलले हि तर सुरवात आहे अजून खूप पुढे जायचे आहे.. तो बोलला जरूर जाणार तुम्ही.. मग वाहिनी पार्टी कधी देणार तुम्ही… तुम्हाला कधी हवी आहे सांगा… तो बोलला कि ठीक आहे मी सांगतो.. नेक्स्ट डे पासून माझा व्यवसाय सुरु झाला.. आणि पहिल्या दिवशी पासून च लोकांन म्हाईत पडले तसे तसे चेक उप ला येऊ लागले, माझा वेळ हा १०-१ आणि ४-७ होता.. हळू हळू खूप ग्राहक भेटले.. मी पण विचार केला अविनाश ने सल्ला दिला चुकीचा नव्हता मी नोकरी ला राजीनामा दिला होता आणि आलेल्या पैसा मधून अजून मशीन टाकून घेतल्या.. आमचे सकाळ चे जॉगिंग सुरु होते.. मला सकाळी आमच्या परिचय चे भेटले त्यांनी मला घेणास सांगितले. कारण माझे शॉप माझ्या घर पासून चालत लांब होते.. मी मिस्टर ना सांगितली मिस्टर बोलले नको घायला लास्ट तिने मी गाडी शिकताना जोरात पडलो होतो आठवते आहे ना ती पण स्कुटी होती.. मी नाही शिकवणार न शिकता घेऊ नाही हवे असेल तर स्कुल लावून घे.. मी बोलली ठीक आहे.. नंतर लक्ष्यात आले कि खाली पण एक स्कुटी पडून होती त्यावेळी मी मधला भाडोत्री ना विचारले कोणाची स्कुटी आहे तर त्यांनी अविनाश ची आहे सांगितले.. मी अविनाश ला विचारले तर त्याने त्याची बायकी चालवते सांगितले आता मी त्याला विचारले कि मला स्कुटी शिकायची आहे मिस्टर घबराट आहे ड्रायविंग स्कुल लावू का.. तो बोलला एव्हडा साठी का पैसे वाया घालवता आहे.. तुमची हरकत नसेल तर मी शिकवतो.. मी बोलली माझी का हरकत असेल मला तर आनंद हो एल पैसे पण वाचतील.. नेक्स्ट दे मी सकाळी लवकर उठले अविनाश खाली उभा होता हेल्मेट घेऊन मी बोलली सॉरी लेट तो बोलला सुरु करूया.. मग त्याने स्कुटी काढली मी मागे बसली तो पुढे चालवू लागला नंतर पुढे गेल्या वर त्याने मला पुढे बसायला सांगितले आणि प्रत्येक गोस्ट सांगत होता ब्रेक कुठे आहे गिअर कुठे आहे. चावी कुठे लावायची कशी चावी फिरवायची डिक्की कधी ओपन होते.. मग तो मागे बसला.. आणि त्याने सांगितले स्टार्ट करा मी ब्रेक पकडून स्टार्टर प्रेस केला आणि नंतर हळू हळू एक्सलेटर देऊ लागली.. अविनाश ने माझ्या हाथ वर हाथ ठेवला होता माझ्या शरीरात एक वीज ची लहर अली.. पण मी कंट्रोल केली मग त् मग गाडी पुढे जात होती आता समजले सर्व काही ब्रेक आणि एक्सलेटर वर आहे मी थोडा एक्सलेटर केला कि गाडी पळत होती आणि लेफ्ट ला नॉर्मल ब्रेक होता हळू हळू मी राऊंड मारत होते आता अविनाश चा हाथ माझ्या पाठावर होता आणि त्याचे दांडूक माझ्या उघड्या हठाण स्पर्श करत होते हळू हळू मला शरीरात वासाने चे तरंग उठू लागले होते. त्याचा श्वास माझ्या मानेला जाणवू लागला होता.. आज पहिला राऊंड झाला होता.. तो बोला वाहिनी बस करू मला जॉगिंग करायची आहे.. मी बोलली ठीक आहे उद्या करू परत.. नेक्स्ट दे सकाळी मी सकाळी स्कुटी साठी तय्यार झाले अविनाश पाठी बसून माहिती देत होता. मी स्टार्ट केली होती आणि हळू हळू रेस देत गाडी पुढे निघाली मीया आता हॅन्डल बरोबर करत होती.. आता साईड मिरर मधून पाठी बघू लागली.. गाडी मला येऊ लागली होती.. अविनाश ने आता हाथ मागे घेऊन होता फक्त त्याचा बाबुराव माझ्या बोचा ला स्पर्श करत होता… मी पण गरम झाले होते तो माझ्या कमरे वरून हाथ फिरवू लागला होता.. मी खूप च गरम झाले होते मी बोलले काय करताय अविनाश लगेच त्याने हाथ मागे घेतला आणि काही नाही वाहिनी असेच… मी पण बोलली बायको नाही तर कंट्रोल होत नाही वाटते. काय करणार वाहिनी.. बघू काही तरी बंदोबस्त करू तुमचा मी लाजत बोलले.. तो पण हसला होता.. मी त्याच्या घरी हेल्मेट ठेवायला गेले.. तर च्या कपबोर्ड मध्ये विस्की आणि रम च्या बॅटल होत्या मी बोलले तुम्ही पिता का ? हो कधी कधी तो उतरला.. तरी पण एव्हडी फिट बॉडी ठेवली आहे वाहिनी कसरत पण रोज करतो.. बगायला पाहिजे किती कसरत केली तुम्ही… नक्की कधी बागेची ते सांगा.. बगु लवकरच… हळू हळू मी स्वतःच गाडी चालवू लागले.. मी मिस्टर ना दाखवली गाडी चालवून.. आता आम्ही गाडी बुक करून घरी आणली पेढे वाटले… अविनाश ला पण दिला ठरतो बोलला वाहिनी पार्टी बाकी आहे.. मी बोलली तुमचं कधी जमतं ते सांगा आम्ही तय्यार च आहोत.. करू लवकरच तो उत्तरला.. या शनिवारी माझे मिस्टर माझ्या मुलांना गावी आणायला जाणार होते ९ ची ट्रेन होती मी बोलली मी येऊ का ते बोलले नकी एक दिवस तर जातो आहे.. मी अविनाश ला सांगितले कि मिस्टर गावी जात आहेत.. ठीक असे पण मी आज बोलणार होतो आज करूया ट्रीट.. ठीक आहे का नाही मी बोलले मग काय बनवू संग त्याने सांगितले मस्त कोकणी चिकन या मटण रस्सा आणि चिकन फ्राय करून ठेवा रात्री लागेल.. मी तय्यारी करू लागले बाजारातून २ किलो चिकन आणले मस्त काहीच रस्सा बनवला आणि काही फ्राय केले.. रात्री मिस्टर मी जेवायला बसले कमी जेवले मिस्टर ची बॅग भरली होती. ते निघाले गावी जायला… ८. ४५ ला गाडी भेटली.. त्यांनी फोन करून सांगितले.. मी अविनाश ला फोने केला कि मिस्टर गेले आहेत तुम्ही कधी येणार आहेत.. तो लेट होणार आहे ११ ला येणार होता.. मी तोपर्यन्त साफ सफाई करून घेतली फीज मध्ये ग्रीजर मध्ये २ थंड पाण्याच्या बोटेल ठेवल्या. ११ ला अविनाश आला फ्रेश झाला मग जेवायला बसला जेवता ना मी त्याच्या साठी इंग्लिश मुव्ही लावली होती डॅनिअल ची.. तो सिन पाहून आम्ही गरम होत होतो त्याने जेवण संपले मग मी भांडी साफ करून घेतली त्याने तो पर्यन्त ब्लॅक डॉग चे मोठी बॉटल फ्रीझ मध्ये ठेवली होती. मी चुरून पहिली आणि तो टीव्ही पाहू लागला.. माझे काम झाले होते.. मी मस्त स्लिव्हलेस बालूझ आणि साडी घातली आणि थोडा मेकअप केलं होता.. मी बाहे आल्यावर अविनाश बोलला वाहिनी आज कयामत दिसत आहेत.. पहिल्यांदा तुम्हाला एवढे हॉट पहिले.. कायकारण तुम्हला आज ट्रीट हवी आहे ना मी आतून २ ग्लास घेऊन आले त्याने बोलले तुम्ही पण घेणार का आज.. मी बोलली माझी पार्टी आहे मी नको का घेऊ.. असे नाही माझी तर इचछा होती तुम्ही घ्यावी.. पण मी फ्राय गरम चिकन आणि फिझ मधून पाण्याची बॉटल आणली. आम्ही बसलो.. एसी ची थंड हवा सुरु होती.. अविनाश ग्लास भरत होता मी बोलली.. थोडा च भर.. त्याने थोडे देऊन ग्लास माझ्या हातही दिला.. आम्ही चेस कौन तोंडाला लावला कडू चव होती.. मला ठसका लागला.. अविनाश बोलला सावकाश वाहिनी सुरवातीला होते हे.. मी मग चिकन खाऊ लागले.. मग मी अविनाश ला माझ्या आयुष्य च्या घडामोडी सांगू लागले.. तुम्ही कशे प्रकारे कमी वेळेत माझी मदत करून मला सेटल केले.. मी अशा करते कि तुमचे उपकार विसरू शकणार नाही तुम्ही माझ्या आयुष्यात खूप महत्वाचे आहात. माझा पहिला पेग संपला होता.. दुसरा पेग अविनाश ने भरला होता.. अविनाश बोलला वाहिनी असे बोलू नका मला वाटले मी काही तरी समाज चे देणे लागतो म्हणून मी तुम्हला मदत केली अशीच मदत तुम्ही दुसऱ्याला करा अपेक्षा आहे.. मी बोलली अविनाश तुम्ही खूप ग्रेट आहेत कोणी हि तुमच्या शी लगेच मैत्री करेल तुमचा स्वभाव पर्सनॅलिटी बॉडी डॅशिंग.. अविनाश बोलला काही हा वाहिनी.. मी बोलली खरच.. मी बोलली कशी माझे मिस्टर पण अशे असते.. तर अविनाश बोलला प्रकाश जी मस्त आहेत प्रत्येक मध्ये काही गुण असतात प्रकाश सर च्या पण आहेत तुम्ही शोधायला हवेत.. मी बोलली माझे मिस्टर आहेत मस्त मला खूप स्पोर्ट करतात पण ते कमजोर आहेत मी समजू शकते एव्हडी धावपळ करतात रोज ते आमच्या सती.. पण एका स्त्री ची गरज वेगळी च असते ते भागव्हता येत नाहीमाझा दुसरा पेग समपला होता.. ३ पेग घेऊ लागली होती आता डोके थोडे गरगरू लागले होते.. अविनाश बोलला ते सेक्स नीट करतात का.. मी बोलले पहिले करायचे आता २-३ महिन्यातून एकदा करतात.. माझी तहान भागू शकत नाही.. हळू हळू अविनाश माझ्या उगड्या दंडा वरून हाथ फिरवू लागला होता पेग ची स्वीप घेतात गेट.. मला पण आता गरम होऊ लागले होते आतून.. मी बोलले एका स्त्री ची भूक पुरुष कधीच संपवू शकत नाही.. अविनाश ची बोटे माझ्या दंडा शी खेळू लागली होती आणि मला अवागल्या सारखे वाटत होते अचानक मी माझे डोखे त्याच्या छाती वर ठेवले.. अविनाश बोलला प्रकाश लुककी आहे तुझ्या सारखी बायको त्याला भेटली तो बोलला लक्की असून फायदा काय उपभोग घेता येत नाही त्याला.. अविनाश चा हाथ माझ्या बालूस मध्ये जाऊ लागला होता.. मी हि विरोध केला नाही त्याचा हाथ खूप कडक होता.. मग मी घेऊ का उपभोग त्याच्या ऐवजी चालेल तुम्हला… मी लाजले का नाही राज्य प्रयन्त तुम्ही माझी खूप मदत केली आहे माझे पण तुमच्या साठी काही तरी कर्तव्य आहे असे पण तुमची बायको पण गावी आहे… तर खूप तुंबले असाल.. अविनाश माझ्या तोंडावरील केस कामामागे केले आणि माझ्या नाजूक ओठांना चुंबन केले. मी आधीपासूनच कामुक झाले होते, मीपण त्याच्या ओठांना खूप कामुक होऊन चुंबन केले. त्याचे ओठ खूप गरम झाले होते. मी चुंबन करत त्याच्या पँटवरून लंडला हात लावला तर त्याचे लंड खूप ताठ झाले असे वाटले. मी लंडला घासत घासत त्याच्या ओठांना चुंबन केले. अविनाश माझ्या गळ्याला, मानेला, कानाला चाटत मनस्वी वेढ लागल्यासारखे चुंबन केले.
आम्ही दोघे खूप कामुक होऊन चुंबनाचा तीव्र आनंद घेतला. मी त्याचे शर्ट काढले आणि त्याच्या छातीला चोळू लागले व त्याच्या गुलाबी झालेल्या निप्पल्सना चाटले. त्याचे निप्पल खूप घट्ट झाले होते. मी त्याला घट्ट मिठी मारली आणि त्याच्या शरीराचा पूर्ण पणे सहवास घेतला, त्याच्या स्पर्शाने मी पूर्ण वेढी झाले होते. मी त्याच्या पाठीला हात फिरवत, मानेला चुंबन घेत मनस्वी आनंद घेतला. तोपण माझ्या पाठीवर हात फिरवत मागून माझ्या पँट मध्ये हात घालून माझ्या गोल गांडीला दाबले.
काही वेळाने अविनाश माझा टॉप काढला आणि माझ्या ब्राकडे पाहतच राहिला. माझी आकर्षक असणारी गुलाबी रंगाची ब्रा त्याला खूप मोहित करत होती, व त्याने माझ्या ब्रावरून स्तनांना चोळले, आणि मी खूप मस्तपणे आ.. आ.. करत त्यांना प्रतिसाद दिला. त्याला माझ्या ब्रा चे हुक्क त्यांना निघत नव्हते मी त्याला हुक्क काढून दिले आणि त्याने ब्राची स्ट्रिप्स काढत बॉल्सना दाबत माझ्या निप्पल्सना तोंडात घेतले. त्यांनी माझ्या बॉल्सना इतके दाबले कि ते गुलाबी झाले व निप्पल्स पण चोखून चोखून व चिमटे घेऊन गुलाबी केले होते.
मी खूप कामुक झाले होते आणि तो माझ्या पुच्चीत कधी लंड घुसवणार याची वाट पाहत होते. मी पँट घातली होती, अविनाश माझ्या पँट कडे गेला आणि माझ्या पुच्चीवर चुंबन केले. त्याने तिथं केलेल्या स्पर्शाने मी त्याच्यामध्ये पूर्ण विलीन झाले होते. त्याने माझी पँट काढली आणि माझ्या पायाला चाटत वर सरकला. त्याने माझ्या मांड्यांना हात फिरवत त्याच्या गुलाबी ओठांनी खूप मस्तपणे चुंबन केले व नंतर माझ्या पुच्चीवर चुंबन केले. मी आईग… आवाज करत माझे हात त्याच्या केसांना लावला आणि केस घट्ट पकडले.
मी कामुकतेने माझी चड्डी काढली आणि माझी पुच्ची काळसर आणि गुलाबी रंगाची होती, त्याला माझी पुच्ची खूप आवडते. त्याने माझ्या पाय फाकवले आणि माझ्या केस नसलेल्या पुच्चीवर चाटले. माझी पुच्ची ओली झाली होती, त्याने पुच्चीवरहात बोट घातले, त्याच्या बोट घालण्याने मी माझ्या पायातील अंतर अजून वाढवले आणि माझी गांड वरच्या दिशेला उचलून आनंद घेतला. अविनाश २ बोट घालून आत मध्ये हलवले, व बोट घालत त्याने माझ्या बॉल्सना दाबले व निप्पल्सना चिमटे घेतले. त्याच्या बोट घालण्याने मला लगेच पाणी आले आणि मी पाण्याचा फवारा त्याच्या तोंडावर सोडला. त्याने माझे पाणी चाटून पिले आणि माझी पुच्ची स्वच्छ केली.
मला खूप संभोग करायची इच्छा झाली होती मी त्याचे लंड हातात घेतले तर लंड खूप गरम झाले होते आणि सुरुवातीला लंडला हलवले. त्याच्या ताठ झालेल्या लंडला पांढरे पाणी आले होते ते मी जिभेने चाटले. मला लंड तोंडात घ्यायला खूप आवडते, म्हणून मी त्याची कामुकता खूप तीव्र करण्यासाठी त्याचे लंड आधी सगळीकडून चाटले. माझ्या जवळ मधाची बॉटल होती, मी मध घेतले आणि त्याच्या लंड ला सगळीकडे खूप नाजूकतेने लावले, लंडच्या टोकाला जिभेने पूर्ण चाटले, आणित्याचे लंड सगळीकडून चाटत व तोंडात घेत हलवले. लंडच्या शेवटी गोट्यांना पण चाटून त्याची वासना तीव्र केली त्यामुळे त्याच्या कामवासनेने गगन भरारी घेतली. त्यामुळे त्याने त्याची गांड उचलून धक्के देऊन लंड तोंडात घातले. एक हाताने गोट्यांना हलवले आणि दुसऱ्या हाताने लंड चोखले. लंड आत बाहेर करून खूप जोरात धक्के दिले आता त्याला वीर्य येणार होते.
अविनाश माझ्या केसांना पकडून धरले होते, मी त्याच्याकडे पाहिले तर तो खूप मस्तपणे नाजूक आ… करत कण्हत खूप आनंद घेत होता. माझ्या स्पर्शाने त्याचे लंड खूप ताठ झाले होते. मी त्याच्या लंडला माझे निप्पल्स घासले, माझ्या लंडला सगळीकडून माझे गोल व कोरीव बॉल्स घासले, त्यामुळे आमच्या दोघांचीही वासना तीव्र झाली. आणि परत लंड तोंडात घेतले आणि त्याला वीर्य आले, त्याने माझ्या तोंडातच वीर्य सोडले. मी वीर्य पिऊन त्याच्या लंडला सगळीकडे लागलेले वीर्य आवडीने चाटले.
मला लंड घुसवून घ्यायचे होते, मी त्याच्या लंडला कामुक करण्यासाठी हाताने हलवले आणि ते ताठ झाले, आता मी त्याच्या अंगावर काऊ गर्ल मध्ये बसले, म्हणजेच त्याच्याकडे पाठ करून बसले आणि त्याचे लंड माझ्या गरम पुच्चीत घुसवले. माझी पुच्ची खूप कडक झाल्याने लंड एका झटक्यात आत गेले आणि मी आईग.. आ.. आ.. असा आवाज करून ओरडले. त्याचे बांबू सारखे कडक लंड मला खूप आवडते, मी हळू हळू धक्के दिले आणि आ.. आ.. आवाज करत त्याला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे त्याने खालून धक्के दयायला सुरुवात केली. दोघांनेही वेग वाढविला आणि मग्न होऊन धक्के दिले, त्याने माझ्या पाठीला हात फिरवत आणि माझ्या गोल गांडीला दाबत मज्जा घेतली माझ्या वेगासारखे माझे बॉल्स खूप हलत होते.
काही वेळाने मी त्याच्या वर झोपून पुच्चीत लंड घालून धक्के घेतले.
त्याचे लंड खूप आत जावे म्हणून मी त्याच्या वर बसले होते, मी त्याला मिठी मारून धक्के देत लंड घुसवून घेतले. त्याच्या ओठांवर ओठ ठेऊन चुंबन केले आणि माझा सगळा दम त्याच्या तोंडात जात होता. मी त्याच्या जिभेला खूप मस्त तोंडात धरून त्याचा सगळा रस पिला, त्याचा रस खूप मस्त आणि गोड आहे. अशा प्रकारे आम्ही खूप वेळ संभोगाचा आनंद घेतला.
काही वेळाने त्याने मला खाली केले आणि माझ्या सर्व शरीरावर चुंबन केले. माझ्या अंगावर झोपून त्याने मला चुंबन केले आणि त्याचे ताठ लंड माझ्या पुच्चीवर घासले. मी खूप मोठ्ठयाने श्वास घेतला आणि मला थांबवत नव्हते मी म्हणाले, “घुसव ना अजून”, त्याने माझ्या पुच्चीत ताठ झालेले लंड घुसवले, आणि माझ्या ओठांना चुंबन करत खूप जोरात ठोकले. मी आ.. आ.. आवाज करत तीव्र प्रतिसाद देत त्याच्या कडे माझी गांड उचलुन धक्के दिले. त्याने माझे पाय उचलून माझ्या पुच्चीत खूप आत मध्ये लंड घुसवून मजा घेतली, आम्ही दोघांनी खूप कामुक होऊन या सर्वाचा आनंद घेतला.

थोड्या वेळानंतर आणि कमकुवत झाल्यावर अविनाश माझ्याशी बोलला – वाहिनी आता मला तुमची गांड मारायची आहे.
मी घाबरले आणि म्हणाले – अविनाश, माझी गांड फाडून टाकणार आहे आज असे वाटते
अविनाश हसून म्हणाला, ‘वाहिनी काही नाही होणार मी हळू हळू करतो अजून एक पेग मारहावे असेल तर या… आता दारूची नाश माझ्या वर हवी झाली होती मी बोलली जसे वाटते तसे कारफाडून ताक माझी गांड आता अविनाशने मला कुत्रीसारखे सेट केले आणि माझे गांडी खाली केळी. आता त्याने त्याचे बोट माझ्या छिद्राने माझ्या उर्वरीत बटर घालायला सुरुवात केली. प्रथम एक आणि दोन बोटांनी लोणीबरोबर लपेटले आणि ते माझ्या गांडी च्या आत उतले.
मला समजले की ती तेल माझ्या गांधी च्या आत पर्यन्त गेले होते म्हणून गांडीत गळताना त्रास होणार नव्हता
अविनाश आता मला म्हणाला – वाहिनी कंट्रोल आता गांड मारतो आहे.
मी माझे डोके हलविले आणि माझी संमती व्यक्त केली.
अविनाशने माझे सुपरा माझ्या गांडी ठेवले आणि मला कमराने पकडले आणि माझ्या गांडी हळू हळू सुपरा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
माझ्या उत्कृष्टतेमुळे माझे गांडी फुटू लागले. मी दुःखाने ओरडला.
अविनाशने आपला सुराडा काढून घेतला आणि मला सांगितले- वाहिनी, थोडासा धैर्य घ्या, जेव्हा तुम्ही सुप्रामध्ये प्रवेश कराल तेव्हा थोडी अधिक वेदना होईल, त्यानंतर तुम्ही खूप आनंद घ्याल.
हे सांगून, थोडासा धक्का दिला
त्याच्या लंड ने आत गुसनाचा प्रयत्न केला. आता त्याने माझे कमर पकडले आणि थोडासा धक्का दिला.
यावेळी त्याच्या ठोकण्या माझ्या गांडी प्रवेश केला.. अविनाश हळू हळू माझ्या गांडी घुसले आणि माझ्या गांडी दोन-तीन इंच लंड टाकला.
आता त्याने मला कंबरपासून कडकपणे पकडले आणि त्यातील थोडासा भाग घेवून आत घुसले. प्रत्येक धक्का देऊन त्याचा थोडा लंड आत जात होता.
सुमारे 5-7 मिनिटे कडक मेहनत केल्यानंतर अविनाश लंड माझ्या गांडीत गेला
तो आता माझ्या पाठीवर पडला, त्याच्या हातात दोन्ही बॉल पकडले आणि गाडी मध्ये लंड आत बाहेर करू लागला. तेल मुले वेदनामुळे माझे दुःख अगदी किंचित कमी झाले आणि आता त्याने त्याचे लंड बरेच बाहेर काढले आणि त्यांना धक्का बसला. हळू हळू मीआनंद घेण्यास सुरुवात केली आणि मी माझ्या गांडी वर चपटे मारू लागला होता आणि माझ्या गांडी ला ढोल प्रमाणे बडवतहोता.
आता अविनाशने माझ्या डाव्या मांडीला एका बाजूला पकडले आणि माझ्या दुसऱ्या बाजूला त्याने माझ्या पूची ला स्पर्श केला. मी आता खूप आनंद घेत होतो लंड गांड मारत होता आणि अविनाशची बोट माझ्या पूची वर चोळत होती.
सुमारे वीस मिनिटे अविनाश ठेवले मला आत त्याच्या लंड माझ्या गादीत अडकले, आणि अचानक तो, माझ्या कानात बोलला? वाहिनी तोंडात घेणार का पाणी
माझ्यासारखे, मेंदू काम करत नव्हता; मी त्याला होय म्हणाली
त्याआधी मला काहीतरी समजले होते, त्याने माझ्या गांधीतून लंड माझ्या तोंडात ठेवले. तिचा गरम गरम वीर्य माझ्या तोंडात पडत होते आणि माझे संपूर्ण तोंड अविनाशच्या वीर्याने भरलेले होते. लाड काढून स्वच्छ केले.
आता अविनाश हसले आणि विचारले- वाहिनी टेस्ट होती ?
मी देखील हसले आणि म्हणाले खूप छान… आणि आम्ही बाजू ला झोपलो

अशा प्रकारे आम्ही रात्रभर गरम होऊन संभोग केला, आणि आम्हला थंडी पण जाणवली नाही. हा माझा थंडीतला पहिला संभोगाचा अनुभव होता आणि खूप मस्त असा हा अनुभव वासना जागी करून जातो. अशाच प्रकारे आम्ही अधून मधून तिकडे जातो आणि खूप एन्जॉय करतो.

७ वाजले होते अचानक माझ्या मिस्टर चा कॉल आला होता मी नागडी अविनाश च्या छाती वर डोके ठेवून आणि माझा पाय अविनाश च्या शरीर भोवती होता. फोन, इ उचला मिस्टर बोलली काय झाले उठली का ? मी हो बोलली.. मी अविनाश च्या एका हाथाने लंड कुरवाल होते अविनाश देखील फोन मुले उठला होता आणि माझ्या बॉल साचे मनुके मसलत होता माझ्या तोंडातून सुस्कारा निघत होते माझे मिस्टर बोलले अजून झोप नीट झाली नाही वाटते.. नाही झाले खूप जड वाटेत आहे रात्र भर झोपली ( अविनाश ला डोळे मारून सांगिले ) मिस्टर बोलले एव्हडी आठवण येते का… मी हो बोलली.. येतो आहे मी लवकर रात्री च्या गाई ने मग मज्जा करू मस्त… अचानक अविनाश माझ्या मम्मोंला जोरदार जोरदार मसलत होता आणि मी आहाआ ऊनंह ऊउम्हउ ऊउंह आहाआ उनंह उमंह आहाआ ऊनंह उम्मंह करतं.. होते मिस्टर बोलले जास्त च दुखते आहे वाटते. मी आल्यावर ठीक करतो बोलले अचानक अविनाश चा लंड उभा राहू लागला होता.. मी आता एक वेळी फोने बोलत त्याच्या लंड शी खेळू लागली होती अविनाश ने मला उचलले आणि लंड वर बसवले अविनाश माझे होत चोखु लागला होता. मी हळू हळू गरम होत होत होते मी माझ्या मिस्टर ना नंतर फोन करायला सांगितले मी ओळखली चालले आहे सांगितले मी त्याचा लंड कुरवाळू लागली होती तास तास त्याचा लंड परत भयानक आकार घेऊ लागला होता. मी त्याच्या लंडला मागे पुढे करू लागली होती.. अविनाश बोलला वाहिनी मज्जा येतीय अविनाश ने मला त्याचा लंड तोंडात ग्यायचा इशारा केला मी काही आज्ञाकारी मुलासारखे त्याचे बोलणे पण खाली वाकून त्याचा लंड तोंडात घेऊ लागली मी त्याचा लंड चोखु लागली होती आता त्याचा लंड ने भयानक आकार घेतला होता रात्री सारखा मी त्याला आत बाहेर करत होती.. तो माझ्या बॉल ला चोळत होता रावण सारखा सत्याने मला वरती खेचले आणि माझ्या तोंडात तोंड टाकले आणि माझे हॉट चोखु लागला होता. नंतर काही याने त्याचा मोर्चा माझ्या बॉल कडे वळवला होता. आता मी मला तिच्या वरून बाजूला केले आणि स्वतः सोफ्यावर बसली. मी माझे दोन्ही पाय पसरले आणि मला त्याला म्हणाली आता ये लवकर माझी तहान भागव. तो मी सोफ्या जवळ आला पुच्ची वरून कीस केली तर मी उफ्फ स्स्स केले आणि माझे दोन्ही डोळे बंद केले. पुच्ची बोटाने घासू लागला आणि मी आई ग झोतात अजून झोतात स्स्स उम्म्म्म करू लागली.
त्याने मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉल ला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस करत होता खूप मज्जा येत होती पण आता लंड मला वेड लावत होता. तो माझी पुच्ची चोकू लागला होता
. मी त्याचे डोके पुच्ची वर शारून सर्व रस सोडला आणि
त्याचा लंड एकदम ताठला होता. तो पाहून ती म्हणाली कि अविनाश तुझा किती मोठा आहे रे? तो म्हणालो कि हा तुमच्या साठीच आहे मेडम तर मी म्हणाली रात्र बट झवलास तरी पण उभा च आहे.. काय खातोस रे.. मग तो हसून म्हाला नैसर्गिक आहे वाहिनी आणि आणि मी त्याच्या लंडाने खेळू लागली. तो एका हाताने तिचा बॉल दाबू लागलो आणि एक बॉल तोंडाने चोकू लागला.
मी : आता बास करा ना मला खूप दुखते आहे.
मग मी लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि आत टाकायला सांगितले.
त्याने लंड पटकन माझ्या पुच्चीत घुसवला, एका झटक्यात लंड अर्धा आत घुसला. मला  दुखल्याने मी  एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.
मग तो हळू हळू ठोकू लागला. आता मला मजा येऊ लागली आणि मी त्याला ओठा वर जोराने कीस करू लागली.
मी त्यचा जोश वाढवू लागली, तो जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागला. मला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई
मी  मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ
मी  खालून माझी गांड जोराने उडवू लागली आणि तो  माझे बॉल जोराने घासू लागला आणि जोराने ठोकू लागला. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि त्याने मला उलटे केले. मग त्याने मागे जाऊन लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि माझे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. मी  म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला
त्याने  पण स्पीड वाढवली.
फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.
काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग
माझे बॉल जोर जोराने हलत होते.
त्याने माझी कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन माझी पुच्ची वीर्याने भरली.
मी म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. मी  त्याला मिठी मारली
तो निघून गेला होता मी पण फ्रेश होऊन तय्यारी करू लागले.. दुपारी जेवण करून मस्त झोपले.. रतरी माझे मिस्टर मुलांना घेऊन आले होते अविनाश ने पहिले आणि मुलाशी खेळू लागला.. काही दिवस आम्ही नॉर्मल बोलणे सुरु होते अचानक एक दिवस मला माझ्या घर मध्ये शिफ्टिंग साठी लेटर आले मी मिस्टर ना सांगितले त्यांनी पॅकर आणि मोव्हर ला सांगून २ दिवसात रम शिफ्ट करून घेतला मी अविनाश सांगितले कि थँक यु खूप हेल्प केलीस मला तू मी नेहमी लक्ष्यात ठेवेन तुला.. तर तो बोलला सर्व काही लक्ष्यात नका ठेवू आणि मी हसली.. तो बोलला एकदा बोलवा मला क्लीनिक ला मी बोलली जरूर कधी फ्री आहेत.. तर तो शुक्रवारी सांगितले… ठरल्या प्रमाणे मी शुक्रवारी क्लीनिक चालू ठेवले होते लास्ट शुक्रवार असल्यामुळे सर्व दुखणे बंद होती.. तो आला आणि मी आटवून काडी लावून घेतली
. इतक्यात तो माझ्या जवळ आला व त्याने माझ्या अंगावर हात फिरवला. मीपण लगेच त्याला प्रतिसाद देत मजा घेतली व त्याच्यासोबत सेक्स करण्याचा विचार केला. मी त्या दिवशी लहान ड्रेस घातला होता. त्यातून माझी गोरी मांडी स्पष्ट दिसू लागली.
मग त्याने लगेच माझ्या ओठांना चुंबन केले व मीपण त्याच्या पाठीवर हात फिरवत मजा घेतली. अशा प्रकारे आम्ही दोघे एकमेकांत गुंग झालो. मी पँटवरून त्याच्या लंडला हात लावला. त्याचे लंड खूप ताठ झाल्याचे जाणवले, व माझ्या स्पर्शाने त्याने आह… असा आवाज करत खूप मजा घेतली. मग मी त्याच्या जिभेला जीभ लावून फ्रेंच किस केला व खूप मजा घेतली. त्यामुळे त्याने माझ्या बॉल्सना हात लावला व दाबले. मी आईग… असा आवाज करत त्याला प्रतिसाद दिला. मग त्याने माझ्या गोल बॉल्सना खूप मदमस्त होऊन दाबले व माझ्या ड्रेसची चैन काढली. त्याने माझा ड्रेस काढला आणि आता मी ब्रा-चड्डी वर आहे हे पाहून तो पण लगेच नग्न झाला.
मग मी त्याचे कडक लंड पाहून त्याच्या लंडला तोंडात घेण्यासाठी खाली बसले. मी त्याच्या कडक लंडला हातात घेऊन चोखले व गोट्यांना हलवले. त्यामुळे त्याने आह… आह… आह… असा आवाज करत मला खूप प्रोत्साहित केले व माझ्या वासनेला तीव्र केले. मी तिच्या केसांना पकडुन माझी गांड मागे पुढे करत हलवली व लंड तोंडात घुसवले. त्यामुळे ती शांत होऊन थांबली व मीच धक्के दिले. त्याने बराच वेळ अशा प्रकारे मजा घेतली. त्यानंतर त्याने मला पलंगावर झोपवले व माझ्या अंगावरील सर्व कपडे काढले. मग त्याने माझ्या पायातील अंतर वाढवून पुच्चीला चुंबन केले. मी त्याच्या डोक्याला खूप घट्ट पकडले व त्याला प्रतिसाद दिला.
माझ्या नाजूक आवाजकडे प्रभावित होऊन त्याने तीव्र गतीने पुच्चीला चाटले. माझ्या पुच्चीला आलेले पांढरे पाणी पिऊन मजा घेतली व भोकात जीभ घुसवली. मला त्याच्या घुसवण्याने खूप मस्त वाटले व मी पण गांड वर उचलून तिला प्रतिसाद दिला व मजा घेतली. त्याच्या चोखण्याने माझ्या पुच्चीला पाणी आले व मी त्याच्या तोंडात सोडले. त्याने पाणी पुच्चीला सगळीकडे चाटून चव घेतली. मग त्याने माझ्या गोल बॉल्सना दाबले व मी आग… आह… आह… करत त्याला म्हणाले, “घुसव ना आता…”.
माझ्या बोलण्याने त्याला अजूनच मस्त वाटले व त्याने माझ्या अंगावर मिशनरी प्रकारात झोपला. मग त्याने कडक लंड पुच्चीत घातले व मी आईग… आवाज करत त्याला प्रोत्साहित केले. माझ्या घट्ट पुच्चीत त्याचे लंड लगेच गेले व मीपण माझी गांड खाली वर करत जास्त मजा घेतली. त्याने माझ्या गुलाबी ओठांना चुंबन केले, सोबतच माझ्या पुच्चीत लंड घुसवले. त्यामुळे मला जास्त चांगले वाटले. मी त्याच्या ओठांचा मधुर रस पिऊन खूप मजा घेतली व खूप वेळ धक्के देऊन सेक्स केला. मला श्वान शैली मध्ये थांबून लंड घुसवून घेण्याची इच्छा झाली म्हणून मी माझी गांड वरच्या बाजूला करून थांबले. माझ्या गोलाकार गांडीला पाहून त्याचे लंड काठीसारखे ताठ झाले. म्हणून तो लगेच माझ्या पाठीमागे येऊन थांबला.
सुरुवातीला त्याने माझ्या गांडीवर लंडचे टोक घासले. मी आह. आह… आह… आह… आवाज करत खूप मजा घेतली व त्याला प्रतिसाद दिला. मग त्याने गांडीला हळू हळू फटके मारले व कडक लंड माझ्या गांडीच्या भोकात घुसवले. तो माझ्या गांडीवर बसला व लंड घुसवून आत बाहेर केले. मी आईग… हह… आह… आहह… करत त्याला प्रतिसाद दिला व सेक्सची खूप मजा घेतली. त्याचे मोठे लंड माझ्या गांडीत लगेच गेले व मी पण गांड हलवत धक्के दिले. त्यामुळे त्याला जास्त चांगले वाटले, मग त्याने वेग वाढवत लंड घुसवले व मला खूप सुख दिले. त्याच्या लंडला विर्य आले व त्याने माझ्या गांडीत विर्यपतन केले. मला त्याचे विर्य पिण्याची इच्छा झाली म्हणून मी लंड तोंडात घेऊन चोखले. त्याचे कडक लंड मी सर्व बाजूने चोखले व खूप मज घेतली.
काही वेळाने आम्ही दोघे जवळ जणळ झोपलो व मी कॉम्पुएटरवर पॉर्न व्हीडिओ लावला.
तो पाहून आम्हा दोघांना परत सेक्सची इच्छा झाली व मी त्याचे कडक लंड घुसवून घेण्यासाठी त्याच्या अंगावर काऊ गर्ल मध्ये बसले. त्याचे लंड पुच्चीत घालून घेतले व गांड खाली वर करत मजा घेतली. त्याचे कडक लंड पुच्चीत पूर्ण आत गेल्याने मला खूप मस्त वाटले व मी आईग… गग… हह… करत मजा घेतली. त्याने माझ्या कंबरेला पकडून मला वर उचलून लंड आत बाहेर केले व सेक्स केला. अशा प्रकारे आम्ही दोघांनी खूप वेळ सेक्स केला व मजा घेतली. मग त्याने माझ्या गोलाकार व मोठया बॉल्सना दाबत माझ्या गांडीला खाली वर केले आणि कडक लंड माझ्या पुच्चीत घुवसले.
कडक अविनाशने माझ्या पुच्चीत खूप वेळ लंड घालून मला खूप केले. माझ्या पुच्चीतुन पाणी आले व आम्ही दोघेपण ओले झालो. मग मी बाजूला झाले व त्याच्या जवळ बसले. मी त्याचे मोठे लंड तोंडात घेऊन चोखले. त्याने आह… आह… आह… करत मला प्रतिसाद देऊन मजा घेतली व मनस्वी सेक्स केला. अशा प्रकारे आम्ही दोघांनी खूप वेळ सेक्स केला व मजा घेतली. आम्हाला खूप उशीर झाला होता म्हणून मी पटपट कपडे घातले. तो निघून गेला मी पण घामाघूम झाली होती मी पण क्लीनिक बंद करून निघून गेली.. हळू हळू माझे अविनाश चे बोलणे कमी झाले.. आणि नंतर आमच्यातले अनैतिक संपून गेले

Comments

Published by